CANVI DE WEB

Ara ens podeu trobar aqui:


Ens hem canviat de web!

Ara ens podràs trobar aqui:
dimarts, 9 de desembre del 2008

Que és i com funciona la PACA?

Hola a tots.

Aqui teniu un extens document on s'explica que és i com funciona la PACA.


Can Bofill – Ca n’Oliveró
Acord per a la producció i
el consum agroecològics – PACA


Presentació

A Can Bofill ja fa temps que donàvem voltes a com organitzar la producció i el consum dels productes d’una manera directa i més participativa. I va ser en conèixer l’experiència francesa de les AMAP (acords per al manteniment de l’agricultura pagesa) que vam començar a concretar una manera de produir i consumir els productes amb què ens sentíem còmodes.

Ens va semblar una proposta força interessant i la vam començar a discutir amb cooperatives de consum i consumidors particulars per anar donant-li forma. En aquest procés es va afegir en Pere de Ca n’Oliveró (Castellbisbal), un amic que ha fet la reconversió a la producció agrària ecològica.

La PACA funciona des del mes de gener del 2008. Vam començar 2 productors i 15 unitats de consum. Actualment som gairebé 100 unitats de consum, 2 productors i 4 productors associats.

En aquest document us presentem un resum de la proposta sorgida de la discussió entre les diferents cooperatives, consumidors/es i productors que hem decidit iniciar aquesta experiència.
El referent de les AMAP

Actualment a França funcionen gairebé 500 AMAP. El moviment va començar quan un grup de pagesos van anar a EEUU i van conèixer els projectes CSA
(Agricultura Sostinguda per a la comunitat), que a la vegada s’inspiraven en l’experiència dels Teïkei al Japó.

Els AMAP són acords entre un pagès i un grup de consumidors i tenen com a objectiu “preservar l’existència i la continuïtat de les granges o finques de proximitat dins d’una lògica d’agricultura sostenible, és a dir, una agricultura pagesa, socialment igualitària i ecològicament sana”.

Un AMAP reuneix un grup de consumidors i un pagès mitjançant un contracte amb el qual cada consumidor compra al principi d’estació una proporció determinada de la producció, que es distribueix periòdicament a un cost constant.

Els productors que dediquen tota la seva producció a una AMAP, acorden un preu amb els consumidors en funció dels costos i les despeses de manteniment de l’activitat. Els que només hi dediquen una part, han d’acordar un preu amb un determinat percentatge de descompte respecte als seus preus de mercat. El fet de compartir els riscos de la producció (climàtics o sanitaris) i la sobreproducció de l’estiu, fan que aquest sigui un sistema independent dels preus del mercat i de les seves fluctuacions.

Cada AMAP ha de tenir un sol productor, encara que pot rebre diferents productes establint contractes amb altres productors. El que es distribueix cada setmana s’acorda al principi de l’estació i tots els productes han de ser de la pròpia granja.

Tot i que cada AMAP s’organitza com ho decideixen els seus participants, en podem descriure uns trets comuns, que ens ajuden a entendre la proposta:

- Els AMAP es fonamenten en una cooperació de proximitat equitativa entre agricultors i consumidors fundada sobre la solidaritat, la confiança, la transparència i la qualitat dels productes.

- Compromisos dels consumidors

o Compromís financer: compra anticipada d’una part de la collita sobre un període determinat (normalment 6 mesos) i a un preu just.

o Compromís econòmic: repartiment amb el pagès dels riscos sobre la seva activitat (climatologia, paràsits,...)

o Compromís associatiu: participació en la vida dels AMAP (comunicació, distribució, animació,...)

- Compromisos dels productors

o Compromís econòmic: lliurament periòdic de productes sans i frescos, distribució del que sobra de la producció.

o Compromís ètic: compromís dels agricultors a respectar els principis de les AMAP i produir ecològicament.

o Compromís associatiu: llaç directe amb els consumidors (els anomenen “consumactors”)

Propostes de l’Acord per a la Producció i el Consum Agroecològics (PACA)

Cultivar i consumir local és una alternativa a la producció i la distribució a gran escala que ha convertit l’alimentació en una indústria.

Els sistemes de distribució curts i directes es caracteritzen per la proximitat entre el productor i el consumidor. Aquesta proximitat ofereix avantatges a totes dues parts.

El productor estableix un preu just per als seus productes d’acord amb els consumidors, sense intervenció d’agents externs (distribuïdores, mercats internacionals,...) i ajusta la producció a les vendes.

El consumidor coneix l’origen del que menja, sap com s’ha treballat, té accés directe a qualsevol aspecte relacionat amb la producció, aconsegueix un preu just i unes condicions de compra més avantatjoses i participa activament en les decisions.

La PACA, com a sistema de distribució directa, té com a objectiu fer viables les seves explotacions agrícoles i ramaderes, tot aconseguint unes condicions de treball i de vida dignes pels productors.

Objectius

- Produir i consumir localment

- Produir agroecològicament

- Potenciar l’economia local, social i solidària

Productors

Els productors de la PACA són aquells que assumeixen el gruix de la producció dels productes oferts, així com les tasques de gestió. Actualment els productors de la PACA són Can Bofill (Molins de Rei) i Ca n’Oliveró (Castellbisbal).

Les dues explotacions fem producció agroecològica i Ca n’Oliveró té la certificació del CCPAE.

Els productors associats són aquells que ofereixen productes d’una manera puntual. Actualment aquest són:

Productors, Municipi i Producte que ofereixen:

Xavi i Zaida Can Vilagut de Molins de Rei ofereixen Verdures
Josep Soteras, Piera, Oli d’arbequines
Salvador Estruch, La Safor (País Valencià), Mandarines i taronges
APA, Comarques de Ponent, Sucs de fruita

L’assemblea de la PACA decideix la incorporació dels nous productors i quan un productor associat es pot considerar productor.

Consumidors

A la PACA poden participar tant cooperatives o associacions de consumidors, consumidors a nivell individual, establiments de restauració i menjadors de col·lectivitats.

El límit de consumidors de la PACA el defineix la disponibilitat de producte, és a dir, la capacitat de producció.

Els consumidors actuals de la PACA són:


Col·lectiu, Municipi, Unitats de Consum

Cooperativa del CEPA, Molins de Rei, 12

Consumidors individuals, Molins de Rei, 10

Grup de Consum, Sant Feliu, 7

Cooperativa Cals Carxofa, El Prat, 25

Cooperativa Bankarota, Cornellà,7

Colla d’Esplugues, Esplugues, 10

CO-RELO, Castellbisbal,14

Les Punxes, Barcelona, 4

Productes

Els productes que oferim són de temporada i de producció i/o elaboració pròpia.

Es distribueix una cistella setmanal definida a priori per cada consumidor/a, que es distribueix els dijous al vespre.

La cistella conté els següents productes:

Producte, Productor, Comentaris:

Verdures i fruites de temporada, Ca n’Oliveró i Can Bofill, Producció agroecològica, de temporada i anem introduint varietats tradicionals.

Pa, coques de verdures i dolços, Can Bofill, Pa elaborat amb massa mare, farina integral i cuit en forn de llenya.
Elaboració quinzenal.

Conserves, Can Bofill, Melmelada de llimona i conserves de tomàquet, préssec i albergínia

Vi i cava ecològics, Can Bofill i Ca n’Oliveró

Ous, Can Bofill

Lactis de cabra, Can Bofill, El ramat és petit i la producció és en funció de la disponibilitat de llet.


Realització de les comandes:

La darrera setmana de mes, els productors enviem per correu electrònic el full de comanda mensual on consten els productes disponibles i el preu. Els consumidors l’omplen per a tot el mes i el retornen als productors. La comanda pot ser diferent per a cada setmana.

D’aquesta manera se simplifica la gestió i es coneix per avançat el producte necessari.

Es pot modificar – si s’escau – la comanda feta a principis de mes via telefònica a Can Bofill. Tots els canvis i notificacions s’han de fer abans de dimarts al migdia. Si durant el mes es disposa d’algun producte nou, s’envia un correu electrònic a tots els consumidors i notifiquen les comandes per telèfon a Can Bofill.
Cal tenir molt present que els productes són de temporada i de producció pròpia. Això fa que de vegades no es pugui collir tota la quantitat demanada i aleshores es reparteix el producte entre els diferents consumidors

En l’assemblea de la PACA es decideixen els productes a conrear per a cada temporada.

Preus i costos


Es un objectiu de la PACA no convertir els productes ecològics en productes de luxe, per aquest motiu es fixen preus justos per als productors i els consumidors.

Els preus són fixos per a tota la temporada

La distribució dels productes la realitzem els productors, però el cost no s’incorpora en el producte sinó que es factura a part, en considerar-lo un servei. El cost és de 8€ per punt de distribució (cooperativa) i 2,5€ per domicili particular (actualment només distribuïm a particulars a Molins de Rei).

Tot i que la PACA no intermèdia i per tant no carrega percentatges comercials en els productes dels productors associats, aquests han de participar de les despeses de preparació de les comandes i de facturació dels seus productes. L’import a afegir en aquests productes es decideix en l’assemblea de la PACA.

Pagaments

El pagament de les cistelles es realitza mensualment i per avançat. Aquests diners avançats han de permetre als productors afrontar les despeses quotidianes de producció.

A final de mes s’ajusta el pagat amb el consumit, incorporant les diferències en els comptes del mes següent.

En el moment d’omplir el full de comanda mensual ja es calcula l’import dels productes sol·licitats per a tot el mes, de manera que cada consumidor ja sap l’import a pagar, que s’anirà ajustant a cada comanda (pesos no exactes, productes diferents,...).

Fons de coresponsabilitat

El fons de corresponsabilitat s’estableix amb l’objectiu de compartir els riscos de la producció agroecològica entre els productors i els consumidors.

Aquest fons cobrirà les despeses del cost de reposició del planter i dels animals amb l’objectiu de no interrompre o dificultar la capacitat de producció.

Cada consumidor de la PACA aportarà 10€ a l’inici i 2€ mensuals per dotar aquest fons. Si en finalitzar l’any no s’ha utilitzat, l’assemblea decidirà l’ús a donar a aquest fons. Si el fons esdevé insuficient es valorarà la manera de dotar-lo.

Presa de decisions

Les decisions de la PACA es prenen de manera assembleària. L’assemblea es reuneix un cop al mes i està formada pel conjunt dels productors i dels consumidors.

Formació i divulgació

Ens fixem com a objectiu participar d’una manera activa en la formació i la divulgació dels objectius de la producció i el consum agroecològics i en la formació dels seus nostres membres.

Activitats fetes:

- Jornades de plantació a l’hort
- Visita fruiters
- Fornada de coques de Sant Joan

Activitats previstes:

- Jornada d’intercanvi d’experiències i funcionament de les diferents cooperatives
- Visita a una explotació de cítrics
- Fornada de pa